RADNIK/CA NA PRIPREMANJU I SERVIRANJU HRANE

0

RADNIK/CA NA PRIPREMANJU I SERVIRANJU HRANE

JPU SOLIDARNOST

Ulcinj

11/12/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa

11/12/2023

Poslodavac

JPU SOLIDARNOST

Adresa

UL. ĆAZIMA RESULBEGOVIĆA BB

Opština

ULCINJ

Naziv radnog mjesta

RADNIK/CA NA PRIPREMANJU I SERVIRANJU HRANE

Radno iskustvo

Sa radnim iskustvom

Mjesto rada

Ulcinj

Radno iskustvo

12

Dužina zaposlenja

Zamjena odsutnog zaposlenog

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Nedjeljni broj radnih sati

40

Raspored radnog vremena

Ostalo

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

8

Napomena

Završena srednja stručna škola -kuvar/ica III ili IV nivo NOK- (180 ili 240 kredita) Radni odnos traje do povratka radnika sa bolovanja,a najduže do 31.08.2024.g. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Sva dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije. Dokumenta se dostavljaju poštom u zatvorenoj koverti na adresu JPU “Solidarnost” Ulcinj, ul. “Ćazima Resulbegovića” bb sa naznakom “ZA OGLAS”.

Naziv zanimanja

Kuvar jednostavnih jela

Broj prijave

201842300514

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Kuvar
Kuvar jednostavnih jela

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

401-254

Fax

401-255

Email

solidarnost_ul@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *