Đeka: Kazne nasilnicima najbolja prevencija

0

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka kazao je u emisiji Voxpopuli na Televiziji Nikšić da osuđuje akt nasilja koji se desio u Nikšiću i da nadležne institucije treba da reaguju i da treba da se kazne počinioci da se te stvari više ne bi ponavljale.

„Treba da radimo na tome da afirmišemo građane, da pokušamo da mijenjamo svijest. Znam da se to ne radi za jedan dan i za jedan sat i to se radi u kontinuitetu. Ako radimo to svi zajedno i ako radimo u kontinuitetu možemo da uspijemo“, kazao je Đeka.

On je istakao da su ljudska prava najosjetljiviji segment ne samo u Crnoj Gori već i u svijetu.

„Mi radimo sada na nekoliko zakonskih rešenja. Ispunjavamo obaveze prema međunarodnim organizacijama. Radimo na zakonu o zaštiti od diskriminacije koji je već dobio saglasnost od svih ministarstava i od Sekretarijata za zakonodavstvo i sada treba da ide u Ministarstvo vanjskih poslova i u Savjet Evrope i već imamo signale da će dobiti pozitivnu ocjenu“, istakao je Đeka dodajući da naša birokratija ne ide ubrzano koliko bi želio.

Kazao je da su ljudska prava kompleksna pojava.

„Najveća diskriminacija je u oblasti zapošljavanja. Potom je diskriminacija najizraženija kod Roma i Egipćana. U poređenju sa 2010. godinom u odnosu na danas mjerimo povećani nivo diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. Stepen diskriminacije prema ženama je smanjen, a nisu evidentirani neki pomaci kada su u pitanju osobe sa invalidetom“, naveo je ministar.

U odnosu na države iz bližeg okruženja, smatra Đeka, Crna Gora je u oblasti ljudskih prava napredovala.

„Ako pravimo analogiju i uzmemo u obzir da smo zemlja koja se, srećom, izvukla zdrava i bez posledica nakon ratnih dešavanja 90- tih godina i to zaslugom građana Crne Gore, svih nas, onda imamo napredak. Znamo šta se dešavalo oko nas“, istakao je Đeka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *