POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U 2023. godini 

0

Popis je sveobuhvatno prikupljanje podataka o stanovništvu.
Cilj popisa je obezbjeđivanje podataka o ukupnom broju i teritorijalnom rasporedu osnovnih jedinica popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova), njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracionim, ekonomskim i drugim obilježjima , na nivou države, jedinicama lokalne samouprave i naselja.

U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava  i stanova  član 26, stav 3 „Popisivac mora unijeti u popisne upitnike podatke onako kako mu je dalo lice obuhvaćeno popisom.“
Pripadnici romske i egipćanske zajednice imaju prednost za angažovanje u romskim naseljima.
Zašto je za Rome/Romkinje važan popis stanovništva, domaćinstava i stanova?
Priznavanje Roma/Romkinja u Crnoj Gori kao manjinske grupe( standardizacija jezika) 
Tačan broj Roma/Romkinja u Crnoj Gori u cilju daljeg planiranja i raspodjele sredstava vezanih za našu zajednicu.
Prikupljanje trenutnih podataka vezanih za obrazovanje, zaposlenost, socio-ekonomsko stanje. 
Upoređivanje podataka 
Međunarođna usklađenost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *