Već viđemo: Identičan model i matrica ponašanja aktuelne izvršne vlasti u Ulcinju, prema pripadnicima Kovačke Nacionalne Zajednice.

0


Sa promjenom Izvršne Vlasti pripadnici Kovačke nacionalne zajednice očekivali su neke pozitivne promjene. Nažalost ništa se spektakularno nije desilo. Odnos Izvršne Vlasti prema nama je ostao isti. Ni danas nas nema u organima Lokalne uprave, ali ni u javnim preduzećima. Aktuelna Izvršna Vlast nema sluha za naše potrebe i naša prava, koja su jasno i precizno definisana Ustavom Crne Gore, kao najvećim pravnim aktom svake države. Ovim se krši Ustav i dovode nas u red građana drugog reda.
Postavlja se pitanje dali su Ustavom navedena prava rezervisana samo za jednu zajednicu? Dali navedena prava ne važe za nas? Dali je logično da zajednica koja se bori za svoja prava na državnom i lokalnom nivou osporava tuđa prava? Dali je humano i moralno da ta ista prava osporava drugim manjinskim zajednicama. Smatram da to nije demokratski iskorak i princip moderne demokratije. Prava postoje za sve, ili ona ne postoje. Ako jednoj zajednici omogućite ostvarivanje njihovih prava, a drugu zajednicu marginalizujete i opstruirate u ostvarivanju njihovih prava to se smatra diskriminacijom. Dakle na djelu imamo selektivnu pravdu i dvostruke aršine, a to je najgori oblik vladavine i u praksi se to naziva despotizam, zadovoljavanje partikularnih interesa najužeg rukovodstva članova partije, koje čine izvršnu vlast. Ništa čudno i ništa novu: Već viđeno.
Moderno i prosperitetno društvo definiše drugačije principe i vrijednosti: jednaka prava za sve. One ne mogu biti zasnovane na opstrukciji i zabrani prava drugima, naročito ne onih koji su vjekovima bili diskriminisani, izmanipulisani i sistemski svrstavni u građane drugog reda, to nije civilizacijski, ali nije ni moralno. Nažalost nastavlja se naša agonija:na djelu je politički i nacionalni progon od onih od kojih smo to namjanje očekivali, od onih koji su na poslednjim lokalnim izborima dobili značajnu podršku, koju nikad do sada nisu imali, ali sve je relativno u životu i sve kad tad dolazi na naplatu, a vrijeme će to i pokazati.
Ako kao društvo težimo demokratskim principa kakvim se retorički u javnosti predstavljamo, onda je neophodno promjeniti sistema ponašanja i matricu političkog djelovanja. Ono mora biti u skladu za evropskim demokratskim standardima. Nažalost danas se javna politika vodi isključivo uskostranački, u interesu političkih istomišljenika, a javni interés građana se zanemaruje i to je ono što nas sve zajedno vodi u stagnaciju društvenog prosperiteta.
Iz navednog proizlazi da je retorika koja je proklamovana na predizbornim aktivnostima bila prazna priča i prizemni pokušaj manipulacije sa građanima. Obećali su nam, prava za sve, obećali su nam drugačiji pozitivan pristup u rješavanju naših problema, obećali su nam inkluziju u lokalnoj upravi, javnim preduzećima. Ništa od toga. Ipak ostaje nada da će se nosioci izvršne vlasti možda dozvati pameti i shvatiti da je njihov pristup prema našoj zajednici bio nekorektan, Mi smo spremni da sa predstavnicima izvrše vlasti razgovaramo na jedan konstruktivan način na bazi dijaloga, uspostavimo dobru saradnju sa lokalnom upravom na zadovoljstvo svih nas. Naš je prioritet inkluzija u institucijama sistema u skladu sa Ustavom Crne Gore.

Ulcinj,26.10.2022. Muhamed Uković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *