U Baru osnovana prva omladinska romska organizacija

0

Tokom jednodnevne obuke, mladi iz Bara su uz pomoć kolega iz Nikšića timskim radom mapirali najveće izazove sa kojima se susreću u svojoj lokalnoj zajednici, naučili više o menadžmentu, upravljanju organizacijama, komunikacijskim vještinama i procedurama za osnivanje organizacije.

Kako bi osnažio mlade da prepoznaju diskriminaciju u zajednici i nađu mehanizme za zajedničku borbu za ostvarivanje svojih prava, Centar za afirmaciju romsko-egipćanske (RE) populacije (CAREP) osnovao je u Baru Romski edukativni centar (REC).

“Mladi u Nikšiću i Baru susreću se sa diskriminacijom tokom školovanja, nerješenim pravnim statusom, otežanim uslovima za zapošljavanje ili potpunom nemogućnošću istog, kao i lošim uslovima stanovanja. Ovakve okolnosti demotivišu mlade da aktivno participiraju u svakodnevnim društvenim procesima i dobiju mogućnost za učešće u procesu donošenju odluka. Naša organizacija se potrudila da pruži pomoć i podršku omladini Bara u osnivanju Romskog edukativnog centra koji će predstavljati resursni centar za mlade Bara, fokusno pripadnika RE populacije. Ovakav vid organizovanja mladih jeste preduslov za njihovo aktivno učešće i ozbiljan alat za bolje pozicioniranje mladih”, kazao je Nardi Ahmetović, izvršni direktor CAREP-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *