Novi program: Povećanje socijalno-ekonomske inkluzije za ranjive grupe prilagođenim metodama

0

Help će u narednih 12 mjeseci realizovati novi projekat podrške djeci i porodicama u riziku od razdvajanja,  koji finansira EU kroz Program Crne Gore i EU za zapošljavanje, obrazovanje i socijalno staranje.

Povećanje socio-ekonomske inkluzije ranjivih grupa implementiraće se u skladu sa inovativnom metodom – podška prilagođena pojedinačnim slučajevima.

Direktorica Help-a Crna Gora Dijana Anđelić, rekla je prilikom potpisivanja ugovora, da je to još jedan program koji predstavlja nastavak Help-ovog dugodišnjeg rada sa najranjivijim zajednicama i grupama u Crnoj Gori, u cilju poboljšanja njihovog socio-ekonomskog statusa kao i pružanja zaštite najosjetljivijim grupama.

Prema riječima Anđelić, ovim projektom će se poseban akcenat staviti na podršku djeci u riziku od razdvajanja od porodica, što smo kao specifičnu potrebu uočili u našem dosadašnjem radu sa ranjivim grupama građana.

Realizacijacija podrške porodicama i djeci u riziku će se u narednih 12 mjeseci obavljati u opštinama Berane, Bijelo Polje, Nikšić i Podgorica, a u saradnji sa centrima za socijalni rad, ministarstvom rada i socijalnog staranja, kao i drugim relevantnim institucijama.

Partner Help-u na projektu je NVO Porodični centar Kotor.

U ovom periodu planirano je pružanje podrške za oko 50-tak porodica u riziku u navedene četiri opštine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *