KONKURS ZA NAJBOLJU NOVINARSKU PRIČU

0

Građanska alijansa objavljuje konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana koji žive u opštinama Bar i Ulcinj.
Poziv je namijenjen svim novinarima i novinarkama koji rade u Crnoj Gori za priloge i tekstove objavljene u medijima registrovanim u Crnoj Gori.

Zainteresovani novinari i novinarke objavljene novinarske priloge i tekstove mogu dostaviti Građanskoj alijansi na email adresu office@gamn.org, sa naznakom “Za konkurs”. Novinarski prilozi i tekstovi treba da budu objavljeni u periodu od dana otvaranja konkursa do 15. aprila 2023. godine do 15h.

Za najbolje novinarske priloge i tekstove o kulturi, tradiciji i običajima Roma i Egipćana koji žive u opštinama Bar i Ulcinj predviđena je nagrada za tri najbolja teksta.

Fond za nagrade je podijeljen na sljedeći način:
• Nagrada za prvo mjesto: 700 eura
• Nagrada za drugo mjesto: 500 eura
• Nagrada za treće mjesto: 300 eura

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2023. godine do 15h, a Komisija će svoju odluku o najbolje rangiranim pričama objaviti do 28. aprila 2023. godine.

Obrazac za prijavu na konkurs koji se dostavlja uz novinarsku priču možete preuzeti OVDJE.

Dodjela nagrada za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture i jezika Roma i Egipćana je aktivnost u okviru projekta „ Inkluzijom do boljeg položaja Romske i Egipćanske manjine u Baru i Ulcinju“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *