Kanada Priznala da je pratila 33 miliona svojih gradjana a da mnogi to nisu ni znali

0

Kanadska agencija za javno zdravlje priznaje da je pratila 33 miliona mobilnih uređaja tokom blokade. Ova agencija Kanade pristupila je podacima kao što je lokacija tornja mobilne telefonije kako bi pratila aktivnosti ljudi tokom zatvaranja, kao i da će to morati nastaviti činiti narednih 5 godina zbog zdravlja.

Agencija za javno zdravlje Kanade pristupila je podacima o lokaciji 33 miliona mobilnih uređaja kako bi pratila kretanje ljudi tokom lokdauna, otkrila je agencija krajem prošle godine.

„Zbog hitnosti pandemije, (PHAC – Agencija za javno zdravlje Kanade) je prikupljala i koristila podatke o mobilnosti, kao što su podaci o lokaciji tornjeva mobilne telefonije, kao odgovor na KOVID-19“, rekao je portparol za National Post. Na postojanje ovog programa je prvi skrenuo širu pažnju reporter Blacklock-a.

Agencija za javno zdravlje Kanade koristila je podatke o lokaciji da proceni efikasnost mera javnog zatvaranja i omogući Agenciji da „razume moguće veze između kretanja stanovništva unutar Kanade i širenja KOVIDA-19“, rekao je portparol.

U martu, Agencija je dodelila ugovor programu Telus Data For Good da obezbedi „deidentifikovane i objedinjene podatke“ o trendovima kretanja u Kanadi. Ugovor je istekao u oktobru, a PHAC više nema pristup podacima o lokaciji, rekao je portparol.

Agencija planira da prati kretanje stanovništva u otprilike narednih pet godina, uključujući i rešavanje drugih pitanja javnog zdravlja, kao što su „druge zarazne bolesti, prevencija hroničnih bolesti i mentalno zdravlje“, dodao je portparol.

Zagovornici privatnosti izrazili su zabrinutost National Postu o dugoročnim implikacijama programa.

„Mislim da će kanadska javnost saznati za mnoge druge takve inicijative neovlašćenog nadzora pre nego što se pandemija završi — i nakon toga“, rekao je u mejlu Dejvid Lajon, autor Pandemijskog nadzora i bivši direktor Centra za studije nadzora na Univerzitetu Kvins.

Narednih 5 godina? Zašto? Ostaju pitanja koliko su gradjani Kanade bili upoznati sa ovim, i da li su svesni da nam ovo govori da svako može biti praćen, i svakom može biti uskraćena anonimnost i privatnost samo ukoliko oni izjave da je to za dobrobit javnog zdravlja.

Izvor: Idiokratija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *