OPIS POSLA

Datum oglasa

22/09/2023

Poslodavac

JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA BRATSTVO JEDINSTVO

Adresa

26. NOVEMBAR BB

Opština

ULCINJ

Naziv radnog mjesta

DOMAR/KA ŠKOLE

Radno iskustvo

Sa radnim iskustvom

Mjesto rada

Ulcinj

Radno iskustvo

12

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Novootvoreno

Radno vrijeme

Puno

Nedjeljni broj radnih sati

40

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Probni rad

3

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

8

Napomena

Prednost imaju kandidati koji imaju dva i više zanimanja. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Naziv zanimanja

Metalostrugar

Broj prijave

201842300377

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Elektroinstalater
Mehaničar, mašinista, mašinbravar (III SSS i KV)
Metalostrugar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

030/411-798

Fax

030/401-630

Email

skola@sms-ul.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *