Bajraktari: Uskoro kreću radovi na uređenju velike skele

0

Nakon završetka tenderskih procedura ovih dana se očekuje potpisivanje ugovora sa izvođačem radova za parterno uređenje Velike skele – Pristaništa u zoni Morskog dobra. Izvođač radova će biti firma DOO Erlang, dok investicija za prvu fazu prelazi cifru od 800.000 eura, a sa drugom fazom ukupna investicija iznosi blizu milion eura, saopštio je koordinator za Opštinu Ulcinj i Bar Omer Bajraktari.

Kako je naveo, planirana namjena na tom prostoru koji obuhvata ukupno 4.600m2 je trg-pristanište sa zelenim pojasom uz stijene u podnožju Starog grada. “Takođe je predviđeno postavljanje 3 tipska objekta servisnog karaktera. Ti objekti se mogu koristiti na razne načine, ali je, po meni, ključni prioritet da jedan od njih treba da bude prvi granični prijelaz na moru u Ulcinju. I ostali objekti treba da budu povezani sa pomorskom djelatnošću kao, na primjer, Yachting club, škola jedrenja i slično. Takođe jedan servisni objekat bi bio smješten uz ljetnju pozornicu, i predviđen kao prostor za smještaj rekvizita, ali i kubus čijim se rasklapanjem formira bina, na njega se kači platno za projekcije itd.”, dodaje Bajraktari.

Prostor trga se definiše ortogonalnim rasterom popločanja, velikim poljima cca 4mx4m koja dodatno naglašavaju pravougaoni oblik i veličinu trga. Na mjestu promjene pravca, raster se usitnjava i omogućava funkcionalno komponovanje polja pločnika, klupa i zelenila. Iz ravni trga, uklapajući se u osnovni raster, podižu se tri dinamične grupacije denivelisanih polja, tribine koje ublažavaju udar talasa, predstavljaju zanimljiviju alternativnu klasičnom tipu sjedenja (stolice, klupe, ležaljke) i skupa sa zelenim poljima čine neku vrstu denivelisanog parka. Obrada površine trga je u većem dijelu od štampanog betona, ali se uz more, kao prelaz ka postojećim kamenim blokovima pojavljuju polja popločana kamenom. Na ovaj način se pojas uz more po malo izdvaja od prostora trga kao obalna promenada.

Uz stijene se formira zeleni pojas, zona sa niskim autohtonim rastinjem koje ne zahtijeva previše njege, te nekoliko stabala borova i maslina koji obezbjeđuju hladovinu i obogaćuju ambijent. Ovo zelenilo je neka vrsta plašta na kom stoji stari grad, fini prelaz između novog i starog.

Tokom izrade ovog Glavnog projekta korišćeni su ekološki materijali. Završna obrada rive predviđena je od štampanog betona i kamena.

Bajraktari je rekao da je rok za završetak radova 120 dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *