Konkurs za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

0

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

KONKURS

za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Konkurs je namijenjen novinarima i novinarkama crnogorskih štampanih medija, agencija i portala registrovanih u Crnoj Gori a koji, na nacionalnom i lokalnom nivou, izvještavaju o osobama sa invaliditetom (OSI) na način koji doprinosi razumijevanju položaja ove marginalizovane društvene grupe, ali i prevenciji diskriminacije i nasilja nad osobama sa invaliditetom.

Kriterijumi koje novinarske priče treba da zadovolje:

  • da su objavljene onlajn ili u štampanim medijima od 1. januara 2021. do 1. februara 2022. godine;
  • korišćenje ispravne terminologije o osobama sa invaliditetom po uzoru na pristup invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima;
  • izvještavanje koje problematizuje prepreke, barijere i izazove sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom;
  • afirmacija značaja reforme sistema procjene invaliditeta;
  • promocija jednakosti osoba sa invaliditetom, njihovih sposbnosti i mogućnosti.

Novinarske priče koje su nagrađivane u prethodnim sličnim konkursima CGO-a neće biti uzimane u razmatranje.

Priče se mogu slati do 6. marta 2022. godine, putem elektronske pošte na info@cgo-cce.org, uz naznaku „KONKURS ZA NAJBOLJU OSI PRIČU“.

Komisija će na osnovu pristiglih radova i vodeći računa o ispunjenosti kriterijuma i ciljeva javnog konkursa, ali i izvještavanja u skladu sa Kodeksom novinara Crne Gore, odabrati najbolju priču. Nakon selekcije, autor/ka najbolje priče će dobiti novčanu nagradu u iznosu od 500,00 EUR.

Konkurs za najbolju priču se organizuje u okviru projekta “EqualABILITY/JednakoSPOSOBNOST” koji CGO sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Podgorice uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) posredstvom projekta “Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju osobe sa invaliditetom, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *