Erović:Ključ uspjeha je saradnja, a ne međusobne podjele

0

Posao političara je da obezbijede bolji život svim građanima, da se zalažu za interese države i da iste zastupaju, za to su plaćeni. Politička klima koja je kreirana u kojoj su primarna nacionalna pitanja već duži vremenski period je pogubna za svakog građanina. Neprirodno je da se tuđa kuća voli više od sopstvene. Ne smijemo više da eksperimentišemo, ta praksa se već pokazala kao pogubna, a trenutna parlamentarna većina kao nefunkcionalna čiji se akteri međusobno politički suštinski razlikuju i koji očigledno ne mogu da se dogovore oko ključnih pitanja koja su neophodna za napredak države. Zadatak potencijalne manjinske ili tehničke Vlade treba da bude isključivo stvaranje uslova za održavanje parlamentarnih izbora koji će iznjedriti stabilnu parlamentarnu većinu. Ključ uspjeha je saradnja, a ne međusobne podjele i međusobno prebrojavanje, ne možemo jedni bez drugih, ova država pripada svakom njenom građaninu. Crna Gora je Bogom dana, sveto parče zemlje, čije resurse treba koristiti u opštem interesu, stabilizovati situaciju u kojoj bi bilo moguće dovesti investitore koji će zaposliti građane Crne Gore, pospješiti proizvodnju na sjeveru i omogućiti domaćim proizvođačima povoljnije uslove na tržištu, pospješiti izvoz, iskoristiti na kvalitetan način potencijal mladih ljudi i zaustaviti odljev mozgova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *